Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ile Yayımlandı

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ile Yayımlandı

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği değişti. 26 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği haberimizde.

26 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete sayısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği için değişikliğe gitti.

Yapılan değişiklik ile beraber kamu ve özel kuruluşların bünyesinde kurulan laboratuvarlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından izin belgesi verilerek onaylanması ve laboratuvarların denetim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar yeniden belirlenmiş oldu.

Yeni yönetmelikte laboratuvar izin belgesi ve kullanımı ile ilgili görev, yetki ve yükümlülüklerin yanı sıra başvuru için gerekli şartlar, işlemler, denetimler ve fesih ile ilgili işlemler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çok önemli değişiklikler yapıldı.