İstanbullu Depreme Duyarsız Kalıyor! Yaşlı Konutların Çoğunda Deprem Sigortası Yok

İstanbul’da 2000 öncesinde yapılan konutların çok büyük bir bölümünün deprem sigortası olmadığı ortaya çıktı. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan’ın yaptığı açıklamaya göre İstanbul’da 20 yaş üzerindeki konutların sadece yüzde 31’inin deprem sigortası bulunuyor.

Deprem ile yuaşamak zorunda olan kentlerden olan ve büyük bir depremin olacağına dair uyarılara rağmen İstanbul’da vatandaşların duyarsız kalmaya devam etmesi büyük bir endişeye sebep oluyor. Uzmanlara göre İstanbul’da 7 ve üzeri bir deprem yıllardır bekleniyor. Buna rağmen konutlarda gerekli önlemlerin alınmayışı olası bir depremde telafi edilemeyecek kayıpları çok daha fazla arttıracak.

YAŞLI KONUTLARIN ÇOĞUNUN DEPREM SİGORTASI YOK

İstanbul’da 4,7 milyon konut bulunurken bu konutların 3,2 milyonu 20 yaş ve üzerinde bulunuyor. Bu konutlarda ise deprem sigortası yaptırma oranı oldukça düşük bir seviyede olduğu belirtiliyor. Bu konutların sadece yüzde 31’inde deprem sigortası olması olası bir depremin ortaya çıkaracağı sorunları katlayacağı ifade ediliyor.

DEPREMLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan bir açıklama yaparak deprem sigortasına İstanbulluların ilgi göstermediğini belirterek, “İstanbul’da yaşlı konutların sayısı oldukça fazla miktarda bulunuyor. Ancak buna rağmen depreme karşı duyarsız davranılması oldukça düşündürücüdür. Depremle yaşamak zorundayız. Buna göre hareket etmek uğranılacak zararı hafifletecektir.” dedi.

Öte yandan deprem sigortasının yapılma oranının az olduğu İstanbul’da aynı zamanında binaların güçlendirme çalışmaları da çok zayıf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Az sayıda binada güçlendirme yapılırken İstanbul olası bir depreme karşı duyarsız kalmaya devam ediyor.