DHMİ Çukurova Havalimanı Projesi İçin YİD Modeli İle İhale İlanı Yayımladı!

DHMİ Çukurova Havalimanı Projesi İçin YİD Modeli İle İhale İlanı Yayımladı!

DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) 23 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete ile Çukurova Havalimanı projesi için yeni bir ihale ilanı yayımladı.

Söz konusu ihale işi ile Çukurova Havalimanı Üst Yapı Tesislerinin Yap – İşlet – Devret YİD modeli ile çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devri işi için istekli olan firma, kişi ve kuruluşların teklif vermesi istendi.

ÇUKUROVA HAVALİMANI PROJESİ ÜST YAPI TESİSLERİ İŞİ İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayımlanan ihale ilanı ile söz konusu ihalenin 26 Ekim 2020 tarihinde saat 10:00 itibari ile DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonunda Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacağı ilan edildi.

İhalenin konusu “Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde Yapımı, Havalimanının İşletim ve Devri işi” olarak belirlenirken ihale şartname bedeli ise 25 bin lira olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyen kişilere ihale dosyasını DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şube Müdürlüğü 336 no’lu odada ücretsiz görme imkanı tanınırken ihaleye katılmak için ise 25 bin lira olarak belirlenen şartnameyi satın alma zorunluluğu getirildi.

İhale için belirlenen geçici teminat tutarı ise 600 bin Euro ya da karşılığı olarak duyuruldu. İhaleye katılmak isteyen istekliler için ise son teklif verme tarihi 26 Ekim 2020 saat 09:30 olarak ilan edildi.