Avrupa Yapı Malzemeleri Pazarında Büyüme Bekleniyor

Avrupa yapı malzemeleri pazarında büyüme bekleniyor

Avrupa yapı malzemeleri pazarı, geniş ürün portföyünü karşılayan çok sayıda yerel imalat şirketinin varlığı nedeniyle parçalı bir yapıya sahiptir. BASF SE, James Burrell ve Saint Gobain bu pazarın başlıca şirketleridir. Diğer önde gelen üreticiler UPM Plywood, Kastamonu, Danzer, Gyproc Iberica, Siniat ve Bituline Industries S.A.’dir. Sektör, pazardaki çok sayıda tedarikçi ve bayiinin varlığı nedeniyle tedarikçiler için düşük bir pazarlık gücü sunmaktadır.

Yenileme projeleri ve akıllı şehirlerin geliştirilmesi için devlet harcamalarının arttırılması, Avrupa inşaat malzemeleri pazar payını artıracak önemli faktörlerdir. Çevresel sorunlar ve hızlı kentleşme gibi faktörler akıllı altyapı çözümlerine duyulan ihtiyacı artırmış bulunmaktadır.

Sektörün büyümesini öncelikli olarak gelişmiş entegrasyon, gelişmiş planlama ve gelişmiş tasarım avantajları sunan üstün yeteneklere sahip verimli inşaat uygulamalarına yönelme eğilimi, tetikleyecek. Yenilikçi enerji tasarruflu bina tasarımları ve yeni ürün geliştirmeleri birlikte gelecekteki inşaat projeleri için kazançlı iş fırsatları sunacak. Avrupa ticari inşaat sektörü, 2013’ten 2016’ya kadar% 9,4’ün üstünde güçlü bir gelir artışı oranına sahipti ve öngörülen süre zarfında daha da hızlı büyümesi öngörülmekte.

Tüketici tercihini yüksek performans, üstün kalite ve düşük malzeme maliyeti doğrultusunda değiştirmek, sektördeki büyümeyi hızlandıracak. İmalat şirketleri işlerini daha da büyütecek uygun fiyatlı, dayanıklı ve çekici ürün portföyü geliştirilmesine sürekli odaklanmaktalar. Yüksek kaliteli pencere ve kapı tasarımlarının artması, Avrupa inşaat malzemeleri pazarındaki büyümeyi olumlu yönde etkileyecek.

Kereste pazarı, mükemmel fiziksel gücü ve üstün destek avantajları sayesinde 2017 yılında 70 milyar ABD doları pazar geliri elde etti. Sert ağaç türleri dişbudak, meşe, kırmızı meşe, huş ağacı, maun, akçaağaç, gül ağacı, tik ağacı ve lauan ağacına yüksek talep tanık olması beklenmekte. Üstün fiziksel güç, sertlik ve sürünme direnci, Avrupa inşaat malzemeleri pazarının büyümesini artıran önemli avantajlar.

Çatı kaplama malzemeleri sektörünün 2017 yılındaki hacmi 560 milyon ABD dolarından fazla olarak gerçekleşti. Avrupa çatı kafesleri esas olarak ahşap, tomruk, tahta ve mükemmel mekanik dayanım sağlayan farklı tipte ahşap türlerinden imal edilmekte. Güçlü yapısal destek sağlayacak ahşap bileşenler dâhil olmak üzere yüksek yapısal malzemelere ihtiyacın artması, Avrupa yapı malzemelerine olan talebi artıracak.

Döşeme pazarının 2018’den 2024’e kadar% 5,4’ten fazla bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) gerçekleşeceği tahmin edilmekte. İnşaat endüstrisi, iç kaplama, döşeme, gövde levhası, kapı dolgularındaki temel malzeme ve mobilya iskeleti yapım işlemleri gibi uygulamalarda sunta kullanmakta. Döşeme ürünleri çoğunlukla, sektör payını arttıran boyutsal olarak istikrarlı faydaları nedeniyle yonga levhalardan yapılmaktadır. Modern mimari, Avrupa yapı malzemeleri pazarının büyümesini teşvik eden, özellikle yeni nesil tasarımlar, tonlar ve dokularla tüketicilerin dikkatini çekmekte.

Avrupa yapı malzemeleri pazarı, geniş ürün portföyünü karşılayan çok sayıda yerli imalat şirketinin varlığı nedeniyle parçalı bir yapıya sahiptir. BASF SE, James Burrell ve Saint Gobain bu pazarın başlıca şirketleridir. Diğer önde gelen üreticiler UPM Plywood, Kastamonu, Danzer, Gyproc Iberica, Siniat ve Bituline Industries S.A.’dir. Sektör, pazardaki çok sayıda tedarikçi ve bayinin varlığı nedeniyle tedarikçiler için düşük bir pazarlık gücü sunmaktadır.