Türk Müteahhitler Yeni Proje Tutarını 35 Milyar Dolara Çıkaracak

Türk Müteahhitler Yeni Proje Tutarını 35 Milyar Dolara Çıkaracak

Türk Müteahhitler, yurt dışındaki yeni proje tutarını Cumhuriyetin 100’üncü yılında 35 milyara, 2030 yılında ise 50 milyar dolara yükseltecek uluslararası inşaat pazarından alınan payını yüzde 7’ye çıkaracak.

İş adamlarının en önemli referans belgelerinden olan “Ekonomide Gözler, Yeni Yol Haritasında” başlıklı raporda, 2019 yılı ilk çeyreğinde yaşanan küresel ve ulusal gelişmelerin yanında tüm ekonomik veriler de detaylı bir şekilde anlatıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğu ve önümüzdeki süreçte toparlanacağını, uygulamaya konulacak politikaların etki gücünün yanı sıra küresel görünüme bağlı olacağı ifade edildi. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu dış finansman konusunda gelişmiş ülke merkez bankalarının likidite musluğunun yeniden açılmaya başlaması ile destekleyici bir görünüm sergilediği belirtilen analizde küresel sermaye akımlarının dalgalanması ve jeopolitik risklerin artmasının ise Türkiye için sert bir baharın yaşanmasına yol açabileceği belirtildi. Bu kapsamda analizde, “Ekonomide güven artırıcı söylemler ve eylemler ile şeffaf yönetim anlayışı ve yapısal sorunların çözümüne dair kapsamlı ve piyasa dostu bir yaklaşıma her zamankinden fazla ihtiyaç vardır. Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönem sorunların giderilmesi için Türkiye’ye önemli bir fırsat sunmaktadır” açıklamaları kullanıldı.

İnşaat sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak pek çok alanda yarattığı mal ve hizmete talebi ile son derece kritik bir misyona sahiptir. Ayrıca sağladığı istihdam ve faaliyetlerinin coğrafi dağılımı nedeniyle hem yoksulluğa, hem de bölgeler arası dengesizliklere çare üretebilen gerçek bir sosyal kriz kalkanı olarak tanımlanmaktadır. Sağladığı döviz girdisiyle cari açığın kapatılmasında da sektör önemli rol üstlenmektedir. Bu çerçevede yerel seçimlerin ardından yeni bir ekonomik reform hamlesiyle, orta ve uzun vadede genel ekonomiyle birlikte inşaat sektöründe de sürdürülebilir büyüme gözlenebilecektir.

Ekonomideki gelişmeler ve sektörün iç dinamikleri nedeniyle inşaat sektöründeki daralmanın 2019 yılının ilk yarısı da devam etmesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönem Kamu-Özel İşbirliği projelerinin verimli olacakları bir çerçeve dahilinde devam ettirilmesi, ekonomide güven ortamının geliştirilmesiyle mega projelerin uluslararası finansmanla hayata geçirilmesi ve kentsel dönüşüm süreci sektör için önem taşımaktadır.

İkinci Yarıda İyileşme

TMB Nisan 2019 İnşaat Sektörü Analizi’nde yapılan tespitler şöyle:31 Mart yerel seçimlerinin geride kalması ve baz etkinin destekleyici olmasıyla yılın ikinci yarısında büyüme ve enflasyon oranlarında iyileşmenin başlayacağı beklentileri mevcuttur. Ekonomik aktivitede toparlanma için beklentiler 2020 yılına yönelmektedir. Türkiye’nin potansiyel büyüme oranının yükseltilmesi, teknolojik altyapı ve eğitim sisteminin güçlendirilmesiyle yüksek kaliteli ve verimli büyümeye ulaşmasının amaçlanması sürdürülebilir kalkınma yolunda gerekli adımlar olarak sıralanmaktadır.

Sayı Yüzde 53 Geriledi

İnşaat ruhsatı alan daire sayısının geçen yıl neredeyse 10 yıl önceki seviyesine dönmesi sektörde artan sorunların etkisiyle frene basıldığı yönünde yorumlanmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla Ocak’ta yüzde 24,8, Şubat’ta yüzde 18,2 oranında düşmüştür. REIDIN-GYODER verilerine göre konut fiyatlarında artış hızı yavaşlamış, yeni konut erime hızı düşmüştür. Mevcut konut stokunun yönetilebilmesi için hem yatırımcı hem de son tüketiciye yönelik kredi olanaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.