Temel Uygulama Esasları Tebliği Yürürlüğe Girdi

TEMEL UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Zemin Ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni inşa edilecek, mevcut binalar ve riskli yapılar için bölgenin jeolojisi, deprem özellikleri, yapı özellikleri gibi durumların tespitini içeren zemin araştırmalarına ilişkin Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları Ve Rapor Formatına Dair Tebliğ 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğin amacı bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasına ilişkin detayları belirlemek olarak açıklandı.

Mart ayı içinde yayımlanan tebliğ, yeni inşa edilecek yapılar için bölgenin jeolojisi, bölgesel deprem özellikleri, yapı özellikleri, zemin özellikleri, civar yapılar, yer altı suyu durumu ve çevre koşulları dikkate alınarak, zemin araştırmaları için yapılması gereken planlama, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarıyla bu çalışmalara dayalı olarak hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları ile mevcut binaların değerlendirilmesi, riskli yapı tespiti ve güçlendirilmesi süreçlerinde yapılması gereken zemin araştırmalarını kapsıyor.