Teknolojiye Ayak Uyduran İnşaatçı Kazanıyor

Teknolojiye Ayak Uyduran İnşaatçı Kazanıyor

KPMG danışmanlık firması tarafından hazırlanan Küresel İnşaat 2019 araştırması sonuçları, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların halen dijital dönüşüme yeterince ayak uyduramamış durumda olduklarını gösteriyor.

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması olarak faaliyetlerine devam eden KPMG’nin gerçekleştirdiği “Küresel İnşaat 2019” araştırması, dijital dönüşümün yıkıcı etkilerini hisseden inşaat sektörünün değişen ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip çok az firma bulunduğunu ortaya koydu.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 223 küresel inşaat ve mühendislik firmasının yöneticileriyle birlikte gerçekleştirilen araştırma, katılımcıların sadece yüzde 20’lik bölümünün, artan talep karşısında, iklim duyarlılığı olan, veri merkezli akıllı şehirler inşa etme uzmanlığına sahip olduğunu gösterdi.

Pazarda yaptıkları son araştırmanın üzerinden geçen 2 yıl içinde,inşaat sektörü yöneticilerinin özellikle, şirketlerinde teknolojiyi hayata geçirme ve kullanmaya yöneldiğini gördüklerini belirten KPMG Türkiye Altyapı ve İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal; “2017’de çok az firma, teknolojiye yatırım yapıp onun nimetlerinden faydalanıyordu. Günümüzde, liderlerin kendilerini inşaat projeleri yürüten teknoloji şirketleri olarak tanımladığına tanık oluyoruz. Aradaki büyük fark, sektör liderleri ile diğerleri arasında açılan uçurumu gözler önüne seriyor” dedi.

Araştırma kapsamında bu yıl hazırlanan ‘Kıyaslama Ölçütü Endeksi’, sektördeki firmaların 3 ana grup altında toplandığını gösteriyor:

Yenilikçi Liderler

Sektörün hâli hazırdaki taleplerine en iyi cevap verebilen grup olan ‘Yenilikçi liderler’, araştırma kapsamında 2017’de ortaya atılan 3 ayaklı yaklaşımı (yönetişimi etkin hale getirmek, insan gücünü verimli hale getirmek ve teknolojiyle yenilik yapmak) en iyi benimseyen firmalar olarak tanımlanıyor. Bu grup yönetişimi rasyonel hale getirirken teknolojiye yatırım yapıyor, inovasyon odaklı takımlar oluşturuyor, yetişmiş iş gücüne ulaşım kaynaklarını çeşitlendiriyor ve işin tüm alanlarındaki sonuçları takip ediyor.

Takipçiler

Bu gruptaki firmalar geleceğe yatırım yapmakla mevcut sorunlara çözüm üretmek arasında denge kurmaya çalışan aktörler.

Geride Kalanlar

Bu grupta yer alan firmalar şu anda sadece güncel sorunlarına çözüm üretmekle meşguller, teknoloji, yönetişim ve insan kaynağı konularında uzun vadeli stratejileri bulunmuyor. Kısa vadeli büyüme ve nakit akışına odaklanmış durumdalar

‘Geç kalmış sayılmazlar’

KPMG Türkiye’den İsmail Önder Ünal, günümüzde inşaat sektörünün teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu yoğun fırsatları çok yavaş fark ettiğini vurguladı. Ünal, “Bugün ne kadar az sayıda şirketin sektörün geri kalanına öncülük ettiğini gayet net görebiliyoruz. Sektörün büyük bölümünün orta sıralarda kalması, yüzde yirmilik bir kesimin ise oldukça gerilere düşmesi hiç şaşırtıcı değil. Öte yandan, iyi haber şu ki, takipçi firmalar stratejik bir yol haritası çıkararak sektörde liderlik koltuğuna oturmak için gerçek atılımlar yapmaya başlayabilir” diye konuştu.