TBMM’de Kapadokya Alan Başkanlığı Kuruluyor

TBMM'de Kapadokya Alan Başkanlığı Kuruluyor

Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifinin 1. bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı, bu alanda uygulamalara aykırı yapı ve tesisleri yıkacak veya yıktırmaya yetkili olacak. Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, irtifak hakkı kurulması gibi işlemler, başkanlığın uygun görüşüyle yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin, kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin 1. bölümü kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda “temel kanun” olarak görüşülen ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, Kapadokya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin, jeolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, yönetilmesi ve denetlenmesini düzenliyor.

Kapadokya’da geçiş dönemi koruma esaslarına, kullanma şartlarına, meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak.

Kapadokya Alan Başkanlığı, bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlayacak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu olan yapı ve tesisleri yıkacak veya yıktırmaya yetkili olacak.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler, Kapadokya Alan Başkanlığının uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar, bu kapsamın dışında tutulacak.

Kapadokya alanında yapılacak uygulamalar, meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek.

Yetki Karmaşası Sona Eriyor

Kanunla, alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşası da ortadan kaldırılıyor. Kapadokya alanının bütününe ilişkin üst ölçekli plan, Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Plan, komisyonun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara uygun olan nazım ve uygulama imar planları ise Kapadokya Alan Komisyonunun uygun görüşü ve idarenin onayıyla yürürlüğe girecek. Bu kanunun yürürlüğünden sonra ilgili diğer idarelerce yeni plan onaylanamayacak.

Komisyon Kimlerden Oluşacak?

Kapadokya Alan Komisyonu, üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir/şehir ve bölge planlama, jeoloji, hukuk, biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun, en az 10 yıl deneyime sahip 7 üye, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya görevlendirilecek 1 üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek alanlarında uzman birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye, görüşülecek konuyla ilgili belediye başkalığından görevlendirilecek bir temsilci üye, görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgiliyse Vakıflar Bölge Müdürü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görevlendirilecek bir temsilci üyeden oluşacak.

Kapadokya alanında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları, tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler, komisyonca kullanılacak. Komisyon, Kapadokya alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya da yetkili olacak.

Komisyon, Kapadokya alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, gerçek ve tüzel kişiler komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

İyi Partili Vekil Abaküs Getirdi

Teklifin 1. bölümünün görüşmelerinin ardından, 2. bölümün tümü üzerinde görüşmeler de tamamlandı.

Görüşmelerde söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, gecelerin gündüzlere uzadığını, sandıkları saymaya devam ettiklerini, en sonunda seçimi Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını ancak YSK tarafından seçimin iptal edildiğini söyledi. Cesur, demokrasinin sandığa değil, bu kez toprağa gömüldüğünü savundu.

Cesur, “Bu kürsüden ve her yerde 24 Haziran’dan beri millete sizin söz verip yapmadıklarınızı sayıyorduk. Biz saymaya devam ediyorduk, siz de saydırmaya devam ediyordunuz. Şimdi, siz bize saydırdınız, saydırdınız, saydırdınız da acaba siz mi saymayı unuttunuz düşüncesiyle, ben bugün hepimizin bildiği temel eğitim yöntemiyle tekrar millete söz verip yapmadıklarınızı saymaya başlayacağım.” diyerek, kürsüye getirdiği abaküsü bıraktı. Cesur, konuşmasını abaküsle yaptı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik, Trabzonlu olması üzerinden “Rum” imasında bulunduğunu savunarak, “Esenler Belediye Başkanı açık bir ırkçılığa imza atmıştır.” dedi.

Rum olmanın bir hakaret olmayacağını dile getiren Paylan, Türkiye’de yaklaşık bin 500 Rum’un kaldığını öne sürdü.

Bazı yerlerde Hristiyanlıkla ilgili tarihi eserlere zarar verildiğini ileri süren Paylan, kültürel varlıkların ancak tarihle barışılarak korunabileceğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Paylan’ın konuşmasına tepki göstererek, Paylan’ın kin ve düşmanlığı tahrik etmeye çalıştığını söyledi. Özkan, “Bu coğrafyada değişik dinlere sahip tüm insanların dinine, kadim milletimiz, medeniyetimiz sahip çıkmış, saygı duymuştur.” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de “ülkedeki Rum varlığının yok edildiği, bin 500 Rum kaldı” gibi ifadeler kullanılarak “asimilasyon” imasında bulunulmasını şiddetle kınadığını belirterek, asıl ırkçılığın Garo Paylan tarafından yapıldığını belirtti.

Genel Kurul’da teklifin ikinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi. Gök, verdiği aranın ardından komisyonun yerini almaması nedeniyle birleşimi 21 Mayıs Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.