Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2B Arazi Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2B Arazi Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

30 Kasım 2018 tarihinde sona eren 2B arazi başvuruları için AK Parti meclise yeni kanun teklifi verdi. 2B arazi başvuruları yeniden başlayacak!

2B arazi başvuru sürecini kaçıran ya da başvuru yapmasına rağmen ödeme yapmadığı için hakkını kaybeden kişilere yeni bir şans sunuluyor.

AK Parti tarafından meclise sunulan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi ile 2B arazi başvuruları yeniden başlayacak.

2B Arazi Nedir?

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin ilk fıkrası (B) bendinde yer alması nedeni ile madde numarası ile bent numarasının değiştirilmesi nedeniyle oluşan bir kısaltma olan 2B araziler mülkiyeti hazineye ait olan, orman vasfını yitiren ve bir daha bu vasfı kazanması mümkün olmayan arazileri kapsamaktadır.

Hazine Arazisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hazine Arazisi Başvurusu işlemi için kişilerin Defterdarlık, Mal Müdürlükleri ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Aranılan şartları taşıyan kişilerin başvuruları kabul edilirken 6292 sayılı “Orman Köylülerin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” kapsamında kendilerine sunulan haktan yararlanmak isteyen kişilerin belirli bir tutarda ödeme yapmaları gerekiyor.

Yeni Torba Yasa İçerisinde Yer Alan Düzenlemeler ve Kanun Maddeleri Neler?

Verilen kanun teklifi kapsamında yapılacak olan yasal düzenlemelerin meclisten geçmesi halinde,

Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yetki verilmesi,

Yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi,

Entegre tesis olmak kaydıyla köylerde tarımsal amaçlarla seraların kurulması,

Belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi yasalaşmış olacak.