OSB’lerde Çarklar Daha Hızlı Dönecek

OSB'lerde Çarklar Daha Hızlı Dönecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) arsa tahsisine ilişkin yaşanan sorunlara neşter atan düzenlemeyi anlattı.

Bakan Varank; “Ziyaret ettiğimiz illerde sanayici ve girişimcilerimizin OSB’lerle ilgili şikâyetleriyle karşılaşıyorduk. Medyada yer alan haberlerde bazı keyfi uygulamalar kamuoyu gündemine geliyordu. Buradan yola çıkarak yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. Farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB’lerde çarklar artık daha hızlı dönecek.” dedi.

İşte Bakan Varank’ın açıkladığı o yenilikler:

Nihai Karar Bakanlıkta

OSB’lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapılma süreçleri yeniden düzenlendi. Genel kurul çağrısı yapılmaması durumunda nihai karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek.

İmar Planları Şeffaf

Sanayi parsellerinde, ifraz şartları genişletildi. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar teknik ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. İmar planı askı süreçlerinde uygulama daha şeffaf oldu.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri

OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek. OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilecek.

Spekülasyonlar Son Bulacak

OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme hızı artırıldı. Arsa tahsis süreçlerinde, yatırım daha da kolaylaştırılıyor. OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve
doğru bir şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek.

Arsa Tahsis Süreleri Uzatılacak

Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri yeniden düzenlendi. Yönetim kuruluna bu süreleri uzatma yetkisi verildi. Bu sayede yönetim kurulu, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya kadar uzatabilecek. Aynı şekilde yapı ruhsatını aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini 2 yıl daha uzatabilecek. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yönetim kurulunun çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave süreyi 1 yıla kadar uzatabilecek.

Parsel Mülkiyet Devri

OSB’lerin diğer kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi için parsel mülkiyet devri mümkün hale getirildi. Buradaki düzenlenme; OSB’lere hizmet veren doğalgaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verilmesiyle ilgili. Yeni yönetmelikle birlikte; OSB hizmet aldığı sürece geçici olarak mülkiyeti dağıtım şirketine verebilecek, bu hizmeti sonlandırdığı zaman da mülkiyeti tekrar OSB’nin geri alması mümkün olacak.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşümde Kolaylık

OSB’ler ve katılımcıları arıtma veya atık işleme tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı için OSB dışından atık temin edebilecek. OSB’ler, bölgesindeki hafriyat atıklarının bertarafına yönelik olarak yetkilendirilecek.

Katılımcılara Bir Şans Daha

Yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için bir şans daha verildi, uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Yapı ruhsatını alıp yatırıma başlamış fakat yatırımını tamamlayamamış birçok sanayici arsa tahsisini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını tamamlayabilmesinin önü açıldı. Yine Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmelikle OSB’lerin yer seçimine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

OSB Alanı ve Genişleme Alanı Seçiminde Bürokrasi Azalacak

Mer’i planlarda hali hazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların OSB olarak değerlendirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasi önleniyor. Zaman kaybı yaşanmaması için öneri alanın bulunması zorunlu hale
geldi. Komisyon üyelerine Kalkınma Ajansları dâhil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması imkânı sağlandı.