Meclis’in Gündemi İmar ve Spor: Dönüşüm Sigortası

Meclis’in Gündemi İmar ve Spor: Dönüşüm Sigortası

Meclis yaz mesaisinin bu haftaki bölümünde sporda şiddetin cezalarını ağırlaştıran teklif ile imar hukukundaki değişiklikleri görüşecek. Kentsel dönüşüm mağduriyetlerini önlemek amacıyla bazı şartlar getiriliyor. Müteahhitler, yapının yüzde 80’ini tamamlamadan satış yapamayacak.

TBMM Genel Kurulu, yarın AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa’da Değişiklik teklifini ele alacak.

Düzenlemeyle, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, “spor alanı” tanımı içerisine alınıyor. Böylece statlardaki önlemler buralarda da uygulanabilecek.

TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilecek.

Kentsel Dönüşüm Değişiyor

Genel Kurul’da daha sonra tapu ve imar yasaları ile afet riski altındaki alanların dönüşümüne ilişkin yasada değişiklik teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Komisyonda teklif üzerinde yapılan değişikliklerle mülk sahiplerinin bazı hakları güçlendirildi. Buna göre, bu tekliften önce ilan edilen riskli alanlarda ya da bakanlıkça uygulamada bulunulan riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerekli şartların bulunması halinde daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, malikleri adına payları oranında tescil edilecek.

İmar Yasası’na da geçici bir madde eklenecek. Böylece, yürürlük tarihinden önce ilgili idare veya yetkili kurumca onaylanmış ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış, düzenleme ortaklık payı kesintilerine göre yürütülen iş ve işlemlere 2 yıl daha devam edilecek.

Lehine Olan Korunacak

Yapılaşmaya elverişli olmaması nedeniyle birleştirilen parsellerin yapılaşmaya uygun yeniden parsellere ayrılması durumunda, uygulamadan önceki cephe, konum ve benzeri fiili kullanım durumu dikkate alınarak parsel sahiplerinin lehine olan haklar korunacak.

Yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde, ortaklık payı oranını yüzde 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme yapılabilecek. Uygulama sonucunda oluşan değerin öncekinden az olmaması kaydıyla bu yola gidilecek. Bu hak, her türlü imar planını kapsayacak şekilde genişletildi.

Müteahhide Sınırlama Geliyor

Kentsel dönüşüm mağduriyetlerini önlemek amacıyla bazı şartlar getiriliyor. Müteahhitler, yapının yüzde 80’ini tamamlamadan satış yapamayacak.

Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan, müteahhide düşen hisselerin satılmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Şöyle bir durum var uygulamada: Kat irtifakı kuruluyor, yapı daha hiç yapılmadan, ortada hiç yapı yokken müteahhit kendi payını satabiliyor. İnşaatı yarım bırakıp gittiği zaman da hem o projede hak sahibi olan malikler mağdur oluyor hem de müteahhitten daha yapılmamış yapıyı satın alanlar mağdur oluyor. Bunu engellemek adına bir sınırlama getirildi. Şöyle diyoruz: İnşaat yüzde 80 oranında tamamlanmışsa müteahhidin payına düşen kaç daireyse bunun yüzde 70’ini satabilecek, yani yüzde 10 altındaki bir miktarı satacak. Aslında çok da müteahhidi mağdur edecek bir durum da değil. En azından şunu ortaya koyuyoruz: Ortada bir yapının olması lazım satabilmesi için, ortada hiçbir yapı yokken müteahhit proje üzerinden yapı olmadan kimseye gayrimenkul satmasın. Müteahhitler de buna ‘hayır’ demediler. Evet, müteahhitler yap-sat değil de sat-yap şeklinde çalıştıkları için buradaki kaynakla inşaatı tamamlıyorlar ama bu yüzde 10 onları çok mağdur edecek bir şey değil. Ama yapı olmadan satış işlemi olmayacak.”

CHP’li Üyeden Destek

İMAR teklifinin sahibi AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, muhalefetten gelen eleştirilere karşı, “Kesinlikle bir rant oluşturma, herhangi bir şekilde bir tarım alanının, koruma kapsamında olan bir alanın imara açılması veya imarla bunların baskı altına alınması gibi bir düzenleme yasada olmadığı gibi, tam da aksi yönde, tarım arazileri üzerinde olabilecek baskıları kaldıran, özellikle köy yerleşim alanlarının dahi genişlemelerinin bile tarımsal izin kapsamına alındığı gibi temel maddeler var” dedi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise “Kanun doğru, yani en az yüzde 25, yüzde 30 parası olan müteahhit girsin kentsel dönüşüme” dedi. Yıldız, şöyle devam etti: “İşte 300 bin mağdur var. Katılıyorum, kanuna da katılıyorum ama elimizdeki fazlalık konutları muhakkak değerlendirmemiz gerekir. Bu ülkenin sorunu, sadece şahıs olarak müteahhidi düşünmemek lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ’yle işbirliği yaparak bu önümüzdeki ekonomik krizi çözmemiz lazım. Aksi takdirde müthiş derecede insanlar iflas edecek. Bankalarda şu an, benim bildiğim kadarıyla 16-17 bin daire var icralık. Elinde 300-400 dairesi olan, 50 dairesi olan, satmamış bir müteahhit de gelip o kentsel dönüşüme girmez bundan sonra. Öyle rant filan da yok şu an. Bizim bölgemizde, turizm bölgesinde bile yaptığımızı satamıyoruz. Ben 4 yıldan beri 3 tane daire bile satamadım, böyle bir durumdayız.”