İnşaat Sektöründe Kötü Alacaklara Önlem Geliyor

İnşaat Sektöründe Kötü Alacaklara Önlem Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketinin en önemli ayağını finans sektörüne yönelik adımlar oluşturuyor. Bankacılık sektörünün güçlü yapısının sürdürülmesi ve reel sektörü finanse etmeye devam etmesini temin edecek bir dizi önlem alınıyor.

Buna göre, kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 milyar TL’lik İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edecek.

Bakan Albayrak’ın açıkladığı paketin en önemli ayağını finansal sektör oluşturuyor. İnşaat ve enerji kredileri fona devredilip bilançodan temizlenecek…

Sabah’tan Dilek Güngör, köşesinde “Güçlü bankacılık” başlıklı yazısına yer verdi. İşte yazının detayları;

Özel bankalar ise sermayelerini güçlü tutmak için sermaye artırımları yapacak ve kâr payı dağıtmayacak. Mali sistemin gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi, veriye dayalı iktisadi politikalar geliştirilmesi amacıyla, Ulusal Veri Merkezi kurulacak. Bu merkezle risk ve potansiyeller çok daha erken ve etkili analiz edilecek.

Bankaların aktif kalitesini güçlendirmek için sorunlu alacakların yoğun olduğu enerji ve inşaat sektörlerinde kötü alacaklara önlem alınacak. Bankalar Birliği öncülüğünde, enerji ve inşaattaki sorunlu varlıklar borç hisse takası ile bilanço dışına çıkarılacak. Bunun için Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu kuruldu. Bu yeni finansal modelle sorunlu varlıklar ayrılacak. Konunun detayları bu ay içinde Bankalar Birliği tarafından açıklanacak.

Denetimli Bilanço Sunmayana Yeni Kredi Yok

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) bünyesinde bir kurul ile ihracat ve katma değer üreten stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak. Reel sektörün mali yapısı da rehabilite edilecek. Bankacılık sektöründe toplam 100 milyon TL ve üzeri riski olan şirketler, mali yılın kapanmasının ardından, 120 gün içinde bankalara bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını sunacak. Borç ödeme kapasitesi, likidite ve kur riski, kârlılık gibi unsurları da içeren mali denetim raporunu bankaya sunmayan şirket kredi alamayacak.

Konkordatoda herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve oluşturulacak. Bu çerçeveyle yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçleri hızlanacak. Özellikle borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve oluşturulacak. Böylece, icra-iflas ve ipoteklerin nakde çevrilmesinin de daha kolay olacağı bir yapı kurulacak.

107 Milyar TL Borç Yapılandırıldı

Bankacılık sektörünün verilerini paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kredi hacminin tahsili geçmiş alacaklar hariç 2 trilyon 513 milyar TL olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Geri ödemelerinde sorun beklenmeyen kredilerin toplamdaki payı yüzde 89. Yakın izlemedeki kredilerin payı ise 276 milyar TL, toplamda yüzde 11 seviyesinde. Bu rakamın 107 milyar TL’lik kısmı bugüne kadar yapılandırıldı. Tahsili gecikmiş ya da takip hesabında izlenen alacakların miktarı Mart 2019 itibarıyla 106 milyar TL.