Binalarda Yeni Dönem! Artık Zorunlu Olacak

Binalarda yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” resmi gazetede yayımlandı. Bu nedenle, daha önce 7 katlı ve üzeri binalara uygulanan “iki asansör” yapma zorunluluğu, 10 ve üzeri katlı binalar düzenlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliklerine göre, daha önce 7 katlı ve üzeri binalara uygulanan “iki asansör” yapma zorunluluğu, artık 10 ve üzeri katlı binaları kapsayacak.

Bakanlıkça hazırlanan “İmar ve İmar Yönetmeliklerinin Revizyonuna Dair Yönetmelik” resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelikte yapılan değişikliklere göre bazı uygulamalarda kolaylık sağlamak için alternatif yönetmelikler ve yeni yönetmelikler getirilmiş olup, 3 katlı binalarda ve 4 veya daha fazla katlı binalarda asansör alanı ayrılmıştır. Bunlar arasında, “bağımsız bölümlere sahip evler”, asansör tesislerini zorunlu kılan yönetmeliklerin dışında tutulmuştur.

Bakanlıkça kamuya açık alanlarda veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi için yapılan veya uygun görülen tahsis, birleştirme ve parsel sınırı düzeltme işlemleri yönetmelikte yer alan tahsis ve birleştirme şartlarına tabi olmayacaktır.

İki Asansör Zorunluluğu 10 Kat ve Üzeri Binaları Kapsayacak

“Asansör Yönetim Yönetmeliği” nin 34.maddesinde yapılan değişikliğe göre, binaya bağlı olarak, birinci katta konut kullanımı için 10 katlı ve üzeri binalarda ve 20’den fazla bağımsız bölümlü binalarda en az 2 asansör yapılması gerekmektedir.

Bu durumda, herhangi bir tehlike, arıza veya elektrik kesintisi varsa, en az bir asansör yere ulaşacak ve kapısını açacak, refrakter malzemeden yapılmış bir kuyuya monte edilecek ve kesintisiz duman geçirmez bir güç kaynağı ile çalıştırılacaktır.

Yönetmelik, daha önce 7 kat ve üzeri binaları kaplayan iki asansörün yapımını içerirken, 1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat almış binalarda tadilat yapılması gerekiyorsa ilk ruhsat Ruhsat eki ve yapım hakları kapsamında yeni yönetmeliklerde de% 30 emsal kısıtlama ve kademe zorunluluğu bulunmaktadır.