Binalara Yeni Deprem Güvenliği ve Asansör Şartnamesi Geldi

Binalara Yeni Deprem Güvenliği ve Asansör Şartnamesi Geldi

Resmi Gazete’de yer alan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile binalara yeni deprem güvenliği ve asansör şartnamesi geldi.

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ’in ekine ekteki Deprem Güvenliği Sistemleri Genel Teknik Şartnamesi ile Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bant Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi eklendi.

Yeni Deprem Güvenliği Sistemleri Genel Teknik Şartnamesi ile Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bant Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 1 Ocak 2019 tarihi ile yürürlükte olacak.

Deprem Güvenliği Sistemleri Genel Teknik Şartnamesi, deprem yalıtımında elastomer ve eğri yüzeyli sürtünmeli yalıtım birimlerinin kullanımını kapsıyor.

Deprem yalıtımı, binanın taşıyıcı sistemine etki eden deprem kuvvetlerinin azaltılmasını amaçlıyor. Bu amaçla yalıtılmış binanın doğal titreşim periyodunun uzatılması veya enerji tüketme kapasitesinin arttırılmasını hedefliyor.