Artık Herkes Müteahhit Olamayacak!

Artık Herkes Müteahhit Olamayacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de inşaat sektörünün merakla beklediği yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. Türkiye’de inşaat sektörünün en büyük ve temel sorunu hiç şüphesiz ‘yeterliliği olmayan firmaların sektöre dahil olması” olarak tanımlanır. Hem mali hem de iş tecrübesi olarak yeterli seviyede olmayan firmalar ‘yüksek kârlılık’ beklentisiyle inşaat yapmaya başlayınca, arz-talep dengesinde sorunlar yaşanıyor ve yarım kalan projeler konutzedeler oluşturuyor. Bu yönetmeliğe göre müteahhitler artık ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılacak. Her önüne gelen müteahhit her işi yapamayacak mesleki ve teknik yeterlilik aranacak.

Yönetmeliğin Detayları


Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik yapı ruhsatı gerektiren her türlü yapı işinde bu yapıyı yapmayı üstlenen gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı yapı alanı 500 m2 ve altında olan arsalara yapılacak olan yapılar için müteahhite gerek kalmadan arsa sahibi bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla konutunu inşa edebilecek ve ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak.Sadece o yapıya mahsus yapı sahibine geçici yetki belgesi verilecek. Yapı müteahhitleri denetim olmadan tesisat ve yapı işlemlerini gerçekleştiremeyecek. İnşaatlarda belgesi olmayan usta çalıştırılamayacak.

Ekonomik ve Mali Yeterlilik


Yönetmelikte en dikkat çeken husus ise ekonomik ve mali yeterlilik. Çünkü etrafımızda tamamlanamayan, yapı müteahhidinin batıp işin yarım kaldığı bir çok proje mevcut. Bakanlık bu gibi sorunların daha fazla yaşanmaması için yönetmelikte müteahhidin ekonomik yeterliliğine dair bazı hususlara yer verdi. Yönetmeliğe göre, ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulmasıı gerekiyor.İş yapacak ve şartlara uygun olan müteahhitlerin finansal tablolarına da dikkat edilecek. Ekonomik ve mali yeterlilik sağlayan müteahhitler belge almadan önceki yıla ait bilançosunda,

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması gerekiyor.
Aynı zamanda bakanlık mesleki ve teknik yeterliliğin sağlanması konusunda iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler yapı müteahhitleri tarafından sunulmasını istedi.