2B Arazilerine Bina Yapanlara Hapis Cezası

2B Arazilerine Bina Yapanlara Hapis Cezası

Orman Bakanlığı’ndan Şehircilik Bakanlığı’na hatırlatma yazısı gönderildi. Bakan Bekir Pakdemirli’nin açıklamalarına yer verilen yazıda; Orman Kanunu kapsamında bina yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtildi.

8 Haziran’da başlayan imar barışı uygulaması kapsamında başvurular 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16’ncı maddeye göre, İstanbul Tarihi Yarımada, Boğaziçi ön görünüm bölgesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı dışında kalan yerlerde, 1 Ocak 2018 tarihinden önce yapılan kaçak yapılar için ‘yapı kayıt belgesi’ alınabiliyor. İmar Kanunu’na aykırı kaçak yapılar için alınan yıkım kararları ve para cezaları iptal edilecek.

Ormanlardaki Kaçak Yapılar Yıkılacak

Hürriyet Gazetesi’nden Aysel Alp’in haberine göre, özel yasayla koruma alanı ilan edilen orman, kıyı, mera ve tarım arazileri ile afet riski altında bulunan kaçak yapıların durumu ise tartışmalara neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 Kasım 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, 19 Kasım 2018’de ise hem 81 il valiliğine hem de kendi il teşkilatına uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, korunan ormanlardaki kaçak yapıların, imar barışına dahil olmadığı vurgulandı.

Bakan Pakdemirli, Çevre Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ormanların daraltılması amacıyla işlenen suçların genel ve özel af kapsamına alınamayacağı hükmü ile Orman Kanunu’nun ormana her çeşit bina yapımını yasaklayan maddesini hatırlattı. Bu yapıları yapanlar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğu, orman idaresinde de bu tür yapıları yıkma yetkisi bulunduğu açıklandı.

Pakdemirli’den Uyarı

Pakdemirli, yazısında şu açıklamalarda bulundu: “Devlet ormanlarında yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi çerçevesinde yapı kayıt belgesi verilmesi, başta Anayasamız olmak üzere 6831 sayılı yasa ile çelişmektedir. Orman sayılan alanlarda yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislerin 3194 sayılı Kanun’un geçici 16’ncı maddesi çerçevesinde ele alınması ve söz konusu hükmün orman sayılan alanlarda yasadışı yollarla inşa edilen yapı ve tesislere uygulanmaması hususunu bilgilerinize arz ederim.”

Meralar Dahil Değil

Mera Kanunu’nun “Mera, yaylak ve kışlaklar özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zamanaşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz” hükmüne dikkat çekilen yazıda, bunların imar barışına dahil edilemeyeceğini vurguladı.

Koruma kurullarından izin almaksızın çivi bile çakılmasına izin verilmeyen yerler başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok sit alanına kaçak inşaatlar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da 2863 sayılı yasa kapsamındaki kültür varlıklarının imar barışı kapsamında olup olmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdiği yazıda sordu. Bakanlıktan henüz bir cevap gelmezken, Bakan Ersoy, Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarına, kültür varlıklarını içeren yapı kayıt belgesi başvurularıyla ilgili işlem yapılmaması uyarısını yaptı.